Om de actie meer naam bekendheid te geven, kan u

  • Erover praten met vrienden, ouders, kinderen, in het kort met gans uw familie en collega’s
  • Lid worden van onze pagina op Facebook en uw vrienden uitnodigen
  • Affiches uithangen bij u, in uw winkel, op uw wagen. (Aangezien het affiches zijn van een vzw is de fiscale zegel niet vereist)
Verklarende affiche Shoe-Box A4 NL Flyer explicatif opération Shoe-Box 2012
Download in kleuren
Grote affiche (A4)
Kleine affiche (A5)

Download in zwart en wit
Grote affiche (A4)
Kleine affiche (A5)

Download in kleuren
Zeer grote affiche (A3)
Grote affiche (A4)

Download in A4